Rendement/Opbrengst van zonnepanelen wordt steeds hoger!

| Meer
rendement zonnepanelen
 
 
 
 
 
 
 
Wat is rendement bij zonnepanelen?
Dat is dat deel van de energie in het zonlicht dat kan worden omgezet in elektriciteit. Het wordt uitgedrukt in procenten.
 
Waar hangt het van af?
De kleur van het licht is belangrijk. Sommige kleuren leveren meer energie. Bepaalde tinten gaan door het paneel heen. Het resultaat is dat de helft van de lichtenergie verloren gaat.
 
Elektriciteit bestaat uit geladen deeltjes die constant bewegen. Deze deeltjes krijgen een lading wanneer zij worden afgebroken van een ander deeltje. De deeltjes willen graag gaan recombineren en dat benadeelt het rendement tot wel 30 procent.
 
energie-leverancier
 
Terugverkopen aan uw energieleverancier
Dat kan als u veel panelen heeft. U kunt u voorzien in eigen behoefte maar u houdt zelfs energie over. Er zijn bepaalde regelingen waarbij u uw overschot kunt verkopen en uw energieleverancier is daar blij mee!
Een energieleverancier hoeft minder investeringen te doen en dat bespaart hem geld.
 
Record!
Er is een zonnepaneel ontwikkeld dat ruim 16 procent van het zonlicht omzet in elektriciteit. Hierbij worden superdunne zonnecellen gebruikt waardoor ook het materialengebruik wordt verminderd.
Het gebruik en de dunne zonnecellen zullen bijdragen tot een kostenverlaging van de zonnepanelen en zullen het rendement doen toenemen.
 
rendement zonnepanelen